Aslı KUTLUAY

Tasarımcı ve Sanatçı Ankara’da yaşıyor.

ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Bilkent Üniveritesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.

Paris’te katıldığı Pari-Emballage yarışmasında “Sanal ya da Standard  – Sanal Alışveris için Minimal Paketler” Projesiyle Fikirsel Çalışma ödülünü kazandı .

İstanbul, New York, Londra, Berlin, Paris, Nice, Strasbourg, Roma, Floransa, Milano, Venedik, Montreal, Bratislava, Seul, Chicago ve Singapur’da karma ve kişisel sergiler açtı. Sanatında hayal kurmanın en önemli yaratıcılık ve yaşama sevinci olduğunu vurgular. Kendi yetiştiği coğrafyanın çıkmazlarını ve zenginliklerini  gözlemler, buradaki içerikleri ürün ve tasarımlarında öyküleştirerek hayalperestliği izleyicilerine bir çözüm yolu olarak önerir.

Son iki senedir Venedik’li  küratör Vittorio Urbani ile beraber küresel ısınma ve dünyada savaşlar ve göçler ile ortaya çıkanlar ve sonuçları olarak kaybettiğimiz değerlere dikkat çektiği “Erime Noktası” adlı projeyi yürütüyor.

§

Designer and artist, lives and works in Ankara.

She graduated from Middle East Technical University, Industrial Design Department. She studied MFA degree in Bilkent University, Graphics Department.

She won the Conceptual Study Award with her project “Virtuel ou Standard – Minimal Packages for Cyber Shopping” at “Pari Emballage-94” in Paris, France.

She has held solo and group exhibitions in Istanbul, New York, London, Berlin, Paris, Nice, Strasbourg, Rome, Milan, Florence, Venice, Montreal, Bratislava, Seul, Chicago and Singapore. Dreaming being the core of her inner soul for joy of life and her vivid creativity, Asli Kutluay takes strong interest in presenting her country’s cultural diversities, dilemmas and richness. She transmits her observations into evocative stories she displays in her paintings and installations, in which she presents her innermost  interpretations for other dreamers.

For two years she has been working on a project of Melting Point with Italian curator Vittorio Urbani; which she wants to take attention to Global Warming and what we’re losing in terms of an ecology both of nature and mind and in terms of the quality of relationships between human beings.